Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC cho cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ

Thực hiện đánh giá rủi ro hỏa hoạn là bước đầu tiên để phát triển một kế hoạch an toàn hỏa hoạn toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Nó liên quan đến việc xác định các mối nguy tiềm ẩn, đánh giá các biện pháp an toàn cháy nổ hiện có và thực hiện các cải tiến cần thiết. Xem xét các yếu tố như cách bố trí mặt bằng, hệ thống điện, vật liệu dễ cháy và lối thoát hiểm.