banner 1

FirePro designs, manufactures and distributes industry-leading, environmentally friendly fire suppression systems.

banner 2

Our global distribution network of FirePro channel partners has the technical expertise to serve more than 110 countries with remarkable speed and quality.

banner 3

FirePro technology protects key assets and offers business continuity through numerous applications in more than 30 industries.

arrow

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO TÀI SẢN CHỦ CHỐT

 

Hệ thống chống cháy tự động của chúng tôi sử dụng công nghệ FirePro Compound (FPC) đã được cấp bằng sáng chế, chính nó là kết quả của nghiên cứu và phát triển sâu rộng. Các hệ thống FirePro được kiểm tra và chứng nhận theo các tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế nghiêm ngặt nhất.

Đơn vị thiết kế FirePro có thiết kế kiểu mô đun thiết kế hiệu quả và hiệu quả trong việc bảo vệ các dự án thông thường cũng như các dự án được thiết kế đặc biệt. FirePro hiện được xây dựng để bảo vệ tài sản chủ chốt cho nhiều khách hàng có uy tín tại 110 quốc gia trên toàn cầu.

 

CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY ĐƯỢC TIN DÙNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

 

Hệ thống chữa cháy FirePro có chứa các hợp chất FPC mới nhất của chúng tôi, bao gồm chủ yếu là muối Kali. 

Ngược lại với các phương pháp chữa cháy truyền thống (hệ thống phun nước hoặc khí), ngọn lửa được dập tắt bằng cách ngắt các phản ứng chuỗi hóa học trong ngọn lửa theo tứ diện lửa, mà không làm suy giảm oxy. Hơn nữa, FirePro tương thích với các hệ thống báo cháy thông thường.

 

 

Hệ thống FirePro được các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới tin tưởng

Check Partner

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG


Công nghệ chữa cháy aerosol đã nổi lên như là kết quả của Nghị định thư Montreal năm 1994.
Hiệp ước quốc tế đã cấm các chất làm suy giảm tầng ozone, như Halon và các chất có chứa halocarbon và chlorofluorocarbon khác. Do đó, công nghệ chống cháy của chúng tôi mang lại một tương lai bền vững cho nhân loại.
Chữa cháy sul khí FirePro đã được chứng nhận thân thiện với môi trường bởi:

 

Learn More

Subscribe to newsletter
Industry Case Study Request
Meeting Request
ULC1
aggira1
heart1
activfire-listed1
kiwa1
green-label1
iso2
KFI21
enviromental-protection-agency1
UL1